Co je to Process Communication?

Napsal(a) Hynek Glos dne 01.02.2024

Co je Process Communication Model® (PCM)?

Na počátku 70. let vyvinul americký psycholog - doktor Taibi Kahler klinický model pro rychlou psychologickou diagnostiku nazvaný "Miniscript". Díky tomuto modelu psychiatři a psychologové zkrátili dobu léčby pacientů a výrazně zlepšili vzájemnou komunikaci. Za tento objev byl doktor Kahler v roce 1977 oceněn Mezinárodní asociací transakční analýzy a získal cenu - Eric Berne Memorial Scientific Award.

PCM je jediný model, který je od svého prvopočátku stavěn výhradně na pozorování lidského chování a je tedy běžně dostupný a použitelný v reálném životě. Metodika byla důkladně testována na spolehlivost a validitu a byla přijata jako „leading method“ pro sledování lidského chování.

Od roku 1978 do roku 1996, kdy NASA najímala astronauty, používala metody Dr. Kahlera, k určení kandidátů, kteří mají potřebné kompetence pro práci astronauta  a těch, kteří dokáží vhodným způsobem zvládat stres v náročném prostředí vesmírných misí s lidskou posádkou.

Od 70. let 20. století se uplatnění PCM® ve světě značně rozrostlo. Mezi uživatele patří nyní zejména firemní manažeři, zdravotníci, učitelé a vychovatelé i politici. PCM je dnes využíváno od astronautů až po podnikatele a soukromé osoby. K dnešnímu dni více než 1,3 milionu lidí po celém světě prošlo osobnostním dotazníkem PPI (Personality Profile Inventory). Metoda PCM® umožňuje pracovat sám na sobě ve svém zaměstnání, ale i v soukromém životě.

Metoda PCM® je  v současné době používána také pro vzdělávání lékařů v Austrálii a na Novém Zélandě, http://www.otago.ac.nz/. Zkušenosti s použitím mají i lékaři v USA, kde byla prokázáno prodloužení doba přežití u onkologických pacientů (http://www.amazon.com/Establishing-Culture-Patient-Safety-Communication/dp/0873898192). Porozuměním tomu, jak doplňovat psychologické potřeby pacientů, umožňuje totiž lékařům zvýšit dopad léčby, zvyšuje compliance pacienta a snižuje chybovost ve vzájemné komunikaci.

Process Communication Model je komunikační nástroj, který vysvětluje na základě čeho, jakým způsobem a proč lidé preferují různé způsoby komunikace:

 • Umožňuje pozorovat a porozumět našemu vlastnímu chování.
 • Usnadňuje porozumění chování druhých a učí nás s nimi komunikovat efektivněji.
 • Dokáže analyzovat konflikt a nedorozumění a dává možnosti, jak konfliktům předcházet, jak je řešit a jak se vracet ke konstruktivní komunikaci.

Model je založen na 2 principech:

 1. Způsob, jakým mluvíme, je často mnohem důležitější než to, co říkáme.
 2. Každý z nás je unikátní kombinací šesti osobnostních typů.

Zároveň máme jeden základní osobnostní typ, který se během života nemění a dalším určujícím typem může být takový, jež se může měnit. Každý typ má své specifické motivátory, určené rozdíly v charakteristických vlastnostech, v psychologických potřebách, představách, oblíbených komunikačních kanálech a ve způsobu reakce na stres.

Process Communication Model® (PCM) rozlišuje mezi šesti typy osobností, které v sobě všichni máme:

 • Promotér
 • Rebel
 • Harmonizér
 • Myslitel (Logik)
 • Imaginer
 • Persister

Každý osobnostní typ má své vlastní silné stránky a preference v komunikaci s okolím.

 • Osobnostní typy s chováním a komunikací, typickou pro Harmonizéra jsou vřelí a soucitní. Chtějí, aby se ostatní cítili dobře, a potřebují být oceněni za to, jací jsou.
 • Ti, kdož v sobě mají energii Myslitelů (Logiků), jsou zase zodpovědní a orientovaní na strukturu ve věcech i lidech. Hledají fakta a data.
 • Někteří z nás v sobě mohou mít hodně Perzistera, což značí, že jsou oddaní a pozorní. Je třeba je respektovat pro jejich přesvědčení.
 • Promotéři jsou přímí a okouzlující. Vždy najdou způsob, jak věci uskutečnit.
 • Oproti tomu Rebelové jsou spontánní a kreativní. Přinášejí energii a rádi zkoušejí něco nového.
 • Typy, které Dr.Kahler označil názvem Imaginer, jsou nápadití a klidní. Potřebují si udělat čas na přemýšlení a uvažování o konceptech.

 

Pokud Vás Process Communication Model® zaujal – neváhejte se nás obrátit. Napište nám zprávu, nebo pošlete e-mail a my Vás spojíme s certifikovaným trenérem pro Českou Republiku.